Logo Boerderij Natuurlijk
golf

Natuurlijk Erfdelen

Plek waar natuur, mens en maatschappij duurzaam verbonden zijn.


Naturentuin
Naturentuin
Een mogelijkheid voor Tinyhouse
Een mogelijkheid voor Tinyhouse

Door regel en wetgeving worden steeds minder locaties in het buitengebied gebruikt als landbouwbedrijf. Dit betekent minder bedrijvigheid op het platteland en meer ruimte en vrijheid voor criminele activiteiten. Door met diverse gezinnen op een locatie te wonen kan er samen gezorgd worden voor een fijne woonomgeving en voor elkaar. Middels herinrichting van bestaande bebouwing en ecologisch verantwoorde nieuwbouw komen er betaalbare, duurzame woonplekken. Een leefbare woonlocatie ontstaat door de sloop van een VAB en inrichting van biodiverse tuinen die aansluiten bij de nieuwe natuur.

De ideeën rondom erfdelen en een nieuw buurtschap creëren zijn er. Concrete plannen worden gemaakt. De uitdaging om toestemming van gemeente en provincie te krijgen zijn we inmiddels aangegaan! 

Samen met Anneke Scholte werkt Ingrid de komende tijd aan de realisatie van Natuurlijk Erfdelen. Klik hier voor een kennismaking .

We willen graag natuur, mens en maatschappij duurzaam verbinden. Nu en in de toekomst!

We houden jullie op deze pagina op de hoogte van de vorderingen. Heb je nu al vragen mail ons gerust via: natuurlijkerfdelen@gmail.com

 

Naturentuin
Naturentuin


Naturentuin Goirle; inspiratiebron voor de aan te leggen tuinbol
Logo Boerderij Natuurlijk